Četri paņēmieni, kā veidot mācīšanās kultūru uzņēmumā

Mūsdienu mainīgajā vidē par nozares līderi var kļūt tikai tāds uzņēmums, kurš efektīvi prot virzīt savu darbinieku vēlmi mācīties un kura personālpārvaldības politikas neatņemama sastāvdaļa ir dažāda veida apmācības, uzskata VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes locekle Sigita Janvāre.

“VNĪ vēlas būt tirgū atpazīstams un respektēts nekustamo īpašumu pārvaldītājs. Mūsdienīgs uzņēmums, kura darbības fokusā ir apmierināti klienti, vērtīgi un efektīvi pārvaldīti īpašumi. Tādēļ aizvien lielāku uzmanību veltām savu darbinieku kompetences paaugstināšanai, izglītošanai un motivēšanai. Kopā veidojam iekšējo mācīšanās kultūru, kas ļauj mums kā valsts kapitālsabiedrībai būt orientētai uz stratēģisko mērķu sasniegšanu,” saka VNĪ pārstāve.

Viņa uzsver, ka iekšējā kultūra, kas ir vērsta uz organizācijas biznesa mērķu sasniegšanu, nav iespējama bez nepārtrauktas mācīšanās, dalīšanās ar pieredzi, aktīvas informācijas meklēšanas un atvērtas domāšanas. Darba vide ir tik mainīga, ka ikvienam cilvēkam un uzņēmumam ir nepārtraukti jāpielāgojas un jāatjauno prasmes. Tā kā pasaulē veikti pētījumi ir pierādījuši, ka tikai katrs piektais darbinieks mācās pats, tad izglītošanās procesā ļoti svarīga loma ir organizācijai.

Ja aptuveni pirms desmit gadiem Latvijā par apmācībām saviem darbiniekiem rūpējās galvenokārt tikai lielie un starptautiskie uzņēmumi, tad tagad situācija ir daudz labāka. Mācību kultūru attīstīta arī vidējais bizness un valsts kapitālsabiedrības, stāsta vadības prasmju trenere Katrīna Ošleja.

Vispopulārākie, nenoliedzami, ir dažādi treniņi un kursi, taču eksperte uzsver, ka ir ļoti svarīgi iegūtās zināšanas uzreiz pielietot praksē. Pretējā gadījumā tās jau pēc dažām nedēļām tiks aizmirstas.

Iesaistām interesantus cilvēkus, darbinieki mācās no labākajiem

Ikmēneša izcilības pēcpusdienas ir veids, kā VNĪ mudina labus speciālistus dalīties pieredzē ar kolēģiem. Šādi pasākumi ļauj darbiniekiem mācīties no līderiem un salīdzināt personisko pieredzi ar labāko pieejamo. Vienlaikus tā ir lieliska iespēja paplašināt redzes loku un, iespējams, pārdomāt horizontālu karjeras maiņu uzņēmuma iekšienē.

Savukārt, runājot no apmācību viedokļa, dalīšanās ar pieredzi nozīmē, ka mācību saturu veido paši darbinieki, tādēļ veidojas ciešākas savstarpējās attiecības. Savukārt tas ļauj vieglāk veidot labus kontaktus dažādu speciālistu starpā un gūt panākumus gan personiskā, gan dažādu struktūrvienību komandu līmenī. Pašiem runātājiem tā ir iespēja pilnveidot prezentācijas un publiskās runas prasmes.

Rādām paraugu un nododam zināšanas

Mentoringa jeb atbalsta programmas lielākoties saistās ar ievadapmācībām. Proti, tās ietvaros jaunais darbinieks apgūst jau iepriekš apkopotu un specifisku informāciju, kas palīdz adaptēties un labāk sagatavoties veicamajiem darbiem.

Tomēr Ošleja uzsver, ka mentoringu jeb profesionālo atbalstu var izmantot daudz plašāk. Gudrs vadītājs (mentors) ne tikai dod padomu, bet veicina arī sava kolēģa refleksiju un patstāvīgu domāšanu. Rezultātā mentorings ir piemērots ne tikai jauniem darbiniekiem, bet arī pieredzējušajiem, sastopoties ar jaunām, nebijušām darba situācijām. Turklāt tas ir veids, kā uzņēmumā nodrošināt pēctecību un nodot tālāk savas uzkrātās zināšanas.

“Lietas vislabāk var mācīties, vienkārši darot. Ja ir labs mentors, kas palīdz, uzklausa un mudina darīt ar atgriezeniskās saites palīdzību, tad tās ir ļoti efektīvas mācības,” tā eksperte.

Iepazīstinām ar padarītajiem darbiem

VNĪ nodarbina vairāk nekā 400 cilvēku, kuri strādā visdažādākos darbus, vienlaikus uzņēmums attīsta daudz nekustamā īpašuma objektu. Tādēļ tika ieviestas īpašas darbinieku ekskursijas uz VNĪ renovējamajām ēkām. Pēc atsauksmēm redzam, ka cilvēki ir ļoti ieinteresēti vairāk uzzināt par to, ar ko uzņēmums nodarbojas, uzsver VNĪ pārstāve.

Viņa piebilst, ka ekskursijas ir ne tikai neformāla iespēja informēt par aktualitātēm, bet arī vērtīga pieredzes apmaiņa, iespēja analizēt katra projekta īstenošanas procesa stiprās un vājās pusēs. Vienlaikus tās ļauj uzskatāmi rādīt labas prakses paraugus un veicināt sadarbību dažādu speciālistu starpā.

Nodrošinām pilns apmācību spektru no mikrolīmeņa līdz starptautiskiem pasākumiem 

Šodien cilvēki mācās visu laiku – mikrolīmenī (paši), dažādās grupās un kursos. Taču uzņēmumam būtu jārūpējas par to, lai darbinieki atrastu laiku mācībām un apgūstamās zināšanas būtu samērojamas gan ar speciālista personiskajiem karjeras mērķiem, gan arī komandas vajadzībām. VNĪ organizē kursus gan atsevišķām komandām, gan konkrētiem speciālistiem, nodrošinot iespēju ne tikai teorētiski apgūt jaunas zināšanas, bet arī uzreiz tās piemērot praksē, informē Janvāre.

Uzņēmuma darbiniekiem, protams, ir iespēja apmeklēt kursus, kas attīsta profesionālās kompetences. Pērn profesionālos kursus apmeklēja vairāk nekā 220 darbinieki, bet sertifikācijas eksāmenus kārtoja vairāk nekā 60 cilvēku.

VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus, aptuveni 135 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 500 nekustamo īpašumu adresēm ar 1700 ēkām 1,2 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 milj. m2 platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.

Raksts publicēts Reitingi.lv.