Mācības advokātu birojam “Ellex Kļaviņš”

Divas lieliskas un spraigas dienas kopā ar advokātu biroju ‘Ellex Kļaviņš‘ mācībās par atgriezenisko saiti un situatīvo līderību. Patiesi, silti un attīstīties griboši profesionāļi. Paldies par kopīgo darbu! Paldies arī ‘Teikums‘ par atbalstu un palīdzību, novēršot mazas tehniskas krīzes ?

Ellex Klavins macibas