Koučings

Koučings palīdz attīstīt līdera kompetences, mainīt nevēlamu uzvedību, pieņemt izsvērtus lēmumus, sasniegt mērķus, kā arī saprast un apzināties sevi un savas vajadzības.

Koučs nesniedz padomus un norādes. Koučs uzdod jautājumus, kas palīdz klientam pašam nonākt līdz atbildēm un risinājumiem. Klients ir savas situācijas eksperts un vislabāk zina, kā to risināt.

Kouča uzdevums ir palīdzēt klientam ieraudzīt arī nepamanītus situācijas aspektus un pilnīgāk tos apzināties, lai pieņemtu izsvērtus lēmumus un atbilstoši rīkotos. Koučings ir arī sevis izzināšanas process, kur klients atklāj savas uzvedības likumsakarības un cēloņus no cita skatpunkta. Tas rada iespēju mainīt savu uzvedību un attīstīties.

Koučings ir attīstības pieeja, kas palīdz:

 • attīstīt līdera kompetences
 • uzlabot komandas sadarbību
 • apzināties organizācijas un personisko vīziju, misiju un vērtības, kā arī ieviest tās ikdienā
 • risināt dažādas darba organizācijas, komunikācijas un attiecību situācijas
 • sasniegt uzņēmuma un individuālos darba mērķus
 • pārvarēt izdegšanas pazīmes, efektīvi plānot laiku un iemācīties deleģēt
 • mērķtiecīgi plānot un veidot karjeru
 • ievadīt darbā vadītājus karjeras maiņas situācijā (on-boarding)

Koučinga procesā koučs:

 1. palīdz klientam saprast, ko viņš vēlas sasniegt un kas nepieciešams, lai īstenotu šo mērķi;
 2. atbalsta klientu kompetenču attīstīšanā, uzvedības maiņā, lēmumu pieņemšanā un plāna izveidē, lai sasniegtu mērķi;
 3. stiprina un palīdz klientam veidot un saglabāt adekvātu pašvērtējumu un pozitīvu attieksmi situācijās, kad viņš piedzīvo sarežģītas pārmaiņas, augstu stresa līmeni, šaubas, emocionālu kritumu, kā arī sastopas ar jaunām iespējām un izvēlēm;
 4. virza klientu uz mērķi, pārliecinās par reālistiskiem soļiem mērķa sasniegšanai, kā arī palīdz klientam būt inovatīvam un lauzt ierastos uzvedības un domāšanas paradumus, lai paaugstinātu savu efektivitāti;
 5. nedod padomus. Koučs uzdod jautājumus, lai klients patstāvīgi atrastu risinājumus, jo tikai klients pats vislabāk izprot situāciju, kurā viņš ir nonācis. Kouča uzdevums ir radīt apzināšanos par visiem situācijas aspektiem, veicināt idejas par iespējamiem risinājumiem un panākt konkrētu darbību plānošanu.

Individuālais koučings

Koučinga pakalpojumi palīdzēs, ja organizācijai un indivīdam ir šādi jautājumi:
 • Kāpēc darbinieks vairs nespēj sasniegt tādus pašus rezultātus kā agrāk?
 • Kā palīdzēt darbiniekam uzturēt vienmērīgi augstu darba sniegumu?
 • Kā panākt veiksmīgāku sadarbību starp darbinieku un viņa komandu?
 • Kā man pieņemt un efektīvi īstenot pārmaiņas, ar kurām sastopos uzņēmumā?
 • Kā man attīstīt līdera kompetences un kļūt par labu komandas vadītāju?
 • Kā man izstrādāt uzņēmuma/ nodaļas stratēģiju, misiju, vīziju un vērtības?
 • Kā risināt konfliktu manā komandā/ ar vadību?
 • Kā liela darba apjoma situācijā saglabāt līdzsvaru starp darba un personisko dzīvi un kā neizdegt?
 • Kā pieņemt kvalitatīvus lēmumus sarežģītā situācijā?
 • Kā efektīvāk veidot attiecības ar kolēģiem un biznesa partneriem?

Karjeras koučings

Karjeras koučings noder, ja esi nokļuvis kādā no šīm situācijām:
 • Jūtu, ka darbs man nesniedz agrāko gandarījumu. Taču es nezinu, ko gribu un kādu karjeru izvēlēties.
 • Skaidri apzinos karjeras mērķus, bet nezinu, kā tos sasniegt.
 • Esmu zaudējis darbu. Kā efektīvi un mērķtiecīgi meklēt jaunu darbu?
 • Kā uzvesties intervijās un atbildēt uz neparastiem un sarežģītiem jautājumiem?
 • Kā izveidot CV, lai mani pamanītu un uzaicinātu uz interviju?
 • Esmu augsta līmeņa vadītājs un meklēju jaunus izaicinājumus. Kā to izdarīt diskrēti un mērķtiecīgi?

Komandas koučings

Komandas koučingu visbiežāk izmanto, kad rodas šādi jautājumi:
 • Kā varam uzlabot komandas motivāciju, sadarbību un savstarpējo uzticēšanos?
 • Kas ir mūsu komandas misija, vīzija un vērtības?
 • Kā tās iedzīvināt ikdienā?
 • Kā uzlabot komandas rezultātus un spēju paveikt mums uzticēto?
 • Kā pārvarēt konfliktus?
 • Kāda ir mūsu stratēģija nākamajiem 1-3 gadiem?
 • Ieva Dadona

  Ieva Dadona

  Finanšu direktore,
  “Circle K Business Centre”

  “Katrīna vadīja koučinga sesijas, lai uzlabotu manu personisko efektivitāti. Strādāt ar Katrīnu bija ļoti patīkami: uzticības pilna atmosfēra, vienmēr strukturētas tikšanās ar vērtīgiem uzdevumiem to rezultātā, labs līdzsvars starp atbalstu un izaicinājumiem, neuzbāzīgs stils. Ļoti profesionāli un ar augstu vērtību!”

 • Aiga Veckalne

  Aiga Veckalne

  Valodas eksperte, uzņēmēja

  “Katrīna ir viens no visiedvesmojošākajiem, harismātiskākajiem, kompetentākajiem, empātiskākajiem un inteliģentākajiem cilvēkiem, kādu esmu satikusi, un es ļoti novērtēju mūsu draudzību. Apbrīnoju viņas nekad neizsīkstošo vēlmi mācīties un spēju būt labākajai it visā, ko viņa dara. Katrīnas koučinga sesijas ir produktīvas un iedvesmojošas, savukārt viņas lekcijas – interesantas un noderīgas.”

Uzzināt par sadarbību