Supervīzija koučiem – kāpēc tādas vajadzīgas un kur meklēt?

“Supervīzijas sarunas un attiecību ietekmē mainās gan supervizors, gan koučs. Supervīzijā ir atvēlēta vieta ikvienam sistēmā, lai par to domātu un paturētu prātā. Tā ir vieta dziļām sarunām; tā ir vieta, lai domātu radoši caur sirds un prāta perspektīvi.
Iedvesmojoties no Joan Wilmot.” (Joan Wilmot. Supervision as Transformation)

Es saskāros ar supervīzijām, studējot psihoterapiju un atklāju, cik ļoti daudz tas palīdz man saprast sevi attiecībās ar klientiem, saprast klientu, viņa pasaules uztveri un rast idejas, kad jūtu, ka sadarbības process nevirzās uz priekšu. Manu kolēģu un pieredzējuša supervizora redzējums atklāja to, kas manā perspektīvē bija palicis ēnā vai pat izslēgts no mana redzes loka. Supervīzijas (strukturēts, profesionālo refleksiju stimulējošs process profesionāļu grupā, ko vada pieredzējušāks kolēģis) un kovīzijas (līdzīgs process, kurā tiekas profesijas kolēģi bez supervizora) ir neatņemama psihoterapeita profesionālās higiēnas daļa. Mūsdienās supervīziju izmanto ļoti plaši – arī sociālie darbinieki, tiesneši, skolotāji, uzņēmēji un vadītāji.

Kad sev meklēju supervizoru, es vēlējos atrast kādu, kurš mani pavadītu manās profesionālajās pārdomās, radot vietu refleksijai, kur es varu kļūt zinātkāra un vērojoša par visiem sava darba aspektiem. Viens veids, kā aprakstīt, kas ir supervīzija, būtu domāt par to kā Refleksijas, Atklāsmju un Atbalsta procesu.

Supervīzija vairo “redzēšanu” – savas prakses dziļāku vērojumu, izgaismo slēptus procesus koučinga sarunā un aklos punktus sevī un savā domāšanā. Refleksijas un atklāsmes rezultāts ir fokusēts mācību process par koučinga kontraktu vai kādu specifisku kouča stila aspektu, attiecībām ar klientu, darbā izmantotajām intervencēm vai kritiskiem momentiem kouča darbā, kad esam iestrēguši vai jūtamies neveiksmīgi. Atbalstam ir ne mazāka nozīme par mācīšanās procesu – kouči ļoti bieži saka, ka supervīzijā pieredz pieaugošu atvieglojumu, jo viņiem ir droša, reflektīva vieta, kur izpētīt savu darbu.

Koučinga supervīzija attīsta apzināšanos par to, kā uztveram pasauli, kas notiek mūsos noteiktos sadarbības momentos ar klientiem. Tādējādi mēs mācāmies par to, kādu iespaidu uz mums atstāj mūsu klienti un varam reaģēt jau daudz viedākā, apzinātākā veidā. Supervīzija fokusējas uz dinamikām, kas norit starp kouču un klientu, kā arī citiem atslēgas elementiem koučinga sarunas sistēmā. Tā rezultātā mēs pāri saturam varam ieraudzīt kontekstu – attiecību, organizācijas vai ekonomisko. Tas nemanāmi, bet spēcīgi ietekmē katru koučinga sarunu. Pārmaiņas notiek attiecību pārbaudījumos un grūtībās. Attiecību apzināšanās un izpratne ļauj koučam virzīties no funkcionāla koučinga uz dziļu un transformējošu sarunu, kas atzīst dzīves, attiecību un sistēmas ietekmi.

Kā atšķiras supervīzija no mentoringa koučingā?

Mentorings koučingā fokusējas galvenokārt uz koučinga prasmju attīstību. Savukārt supervīzija piedāvā koučam daudz bagātākas un plašākas attīstības un atbalsta iespējas. Supervīzijā koučs tiek aicināts daudz vairāk fokusēties uz to, kas notiek viņa paša procesā, attiecībās ar klientu un kur personiskais sāk pārmākt profesionālo.

Kur meklēt supervīziju?

Domāju, ka Latvijas profesionālie kouči, kuri ikdienā strādā šajā profesijā, ir pelnījuši izmantot supervīzijas priekšrocības, lai profesionāli attīstītos un spētu sniegt saviem klientiem labāko. Tāpēc aicinu koučus izmantot supervīziju savai attīstībai.

Atcerieties par to, ka mūsdienu tehnoloģijas un saziņas līdzekļi sniedz iespējas strādāt ar supervizoriem un pieredzējušiem koučiem visā pasaulē. Meklējiet koučus, kuri sasnieguši PCC vai MCC līmeni. Šeit vairāk informācijas par ICF nostāju supervīziju sakarā 

Lai atrastu sev piemērotāko supervizoru, te būs daži kritēriji, kas palīdzēs izvēlēties labu šīs jomas profesionāli. Protams, personībai un jūsu uzticībai šim cilvēkam ir izšķirošā nozīme.

Kritēriji koučinga supervizora izvēlē (pēc Edna Murdoch skolas standartiem):

  • Supervīziju apmācība un pieredze
  • Koučinga apmācība un pieredze
  • Zināšanas par korporatīvo dzīvi un organizāciju sistēmām
  • Vērā ņemamas zināšanas personības psiholoģijā, organizāciju psiholoģijā
  • Spēja strādāt ar atšķirīgiem koučinga stiliem
  • 5 gadu koučinga prakses vai koučinga mentora pieredze
  • Plašas zināšanas par koučinga prasmēm
  • Augsti ētiskie un profesionālie standarti
  • Supervizē savu profesionālo darbību

Ja vēlaties strādāt ar koučinga supervizoru Latvijā, aicinu ikvienu (ne tikai ICF biedrus) pievienoties īpašai supervīzijas grupai priekš koučinga profesionāļiem. Šeit plašāka informācija.