Supervīzija koučiem

Jebkuram koučam ir nepieciešamas regulāras supervīzijas, lai uzturētu prasmes profesijas prasībām atbilstošā līmenī un veidotu veselīgas attiecības ar klientiem.

Kas ir supervīzija koučiem:

  • Supervīziju process ir regulāra ilgtermiņa sadarbība ar pieredzējušāku kolēģi vai kolēģu grupu. Tajā koučs dalās ar koučinga darba pieredzi, iesaistoties reflektīvā dialogā un kopīgā mācīšanās procesā.
  • Supervīzijas procesā izmanto paša kouča pieredzi un refleksiju par prasmēm, kompetencēm (izmantojot Starptautiskās kouču federācijas (ICF) kompetences un ētikas kodeksu) un uzvedību.
  • Supervīzijas ir droša un konfidenciāla vide, lai pētītu profesionālo pieredzi un atklātu neapzinātās uzvedības vai aizspriedumus, kas var kļūt par šķērsli veselīgai un auglīgai sadarbībai ar klientu.

Kā tas notiek:

Dalībnieki stingri konfidenciālos apstākļos dalās ar sarežģītām darba un personīgajām situācijām, analizē un reflektē par tām, gūst savstarpēju atbalstu un idejas risinājumiem. Process notiek strukturētā veidā.

Ko tas dod:

  • Tā ir iespēja dalīties ar līdzvērtīgas pieredzes koučiem un gūt viņu redzējumu par savu darba situāciju no citas perspektīvas
  • Vieta refleksijai un analīzei, savas pieredzes izzināšanai un pārvērtēšanai, kam parasti ikdienā nav laika
  • Jaunas idejas, atklāsmes, izpratne, spriedumi un risinājumi
  • Savu nostāju, rīcības un emocionālo reakciju sapratne, labāka klienta izpratne
  • Dziļas uzticēšanās un atklātības pieredze
  • Izaugsme kā profesionālim un personībai

Kas tas nav:

• padomu došana • izglītojoši semināri • psihoterapija • relaksācija • stihiska diskusija

Kāpēc:

Koučs sadarbībā ar klientu var pārnest savu pieredzi uz klientu un interpretēt viņa situāciju caur skatpunktu, kas traucē saglabāt neitrālu redzējumu un veselīgas attiecības. Tieši supervīzijas palīdz atpazīt šīs pārneses un uzturēt profesionālas attiecības. Tā ir arī iespēja koučiem mācīties no kolēģiem, daloties ar koučinga pieejām, paņēmieniem un pieredzi.

Formāts:

1 reizi mēnesī, 3h. 1.nodarbību cikls: 10 tikšanās reizes. Pēc tam dalībnieks var izlemt, vai vēlas turpināt savu dalību. Grupas lielums: 8 dalībnieki. Strikta konfidencialitāte. Jauni dalībnieki tiek akceptēti tikai ar 100% visu pārējo dalībnieku piekrišanu. Grupas maksimālai efektivitātei nepieciešams 100% apmeklējums. Procesa ietvaros tiek analizēti konkrēti gadījumi no pašu kouču prakses. Katram dalībniekam garantēts laiks viņa situācijas izskatīšanai. Tas ir strukturēts un profesionāli moderēts process ar konkrētiem soļiem un rezultātu.

Supervizors:

Katrīna Ošleja, PCC

Katrīna Ošleja ir vadības koučs, līderības trenere, kā arī personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma Talentor Latvia Partnere. Katrīna ir apguvusi Kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju un strādā arī kā terapeits. Dažkārt terapijas laukā apgūtais ir noderīgs, strādājot ar koučinga klientiem, tādēļ Katrīna labprāt dalās ar savu pieredzi terapeitisko pieeju izmantošanā.

Katrīna ir apguvusi koučingu dažādās mācību programmās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņa ir mācījusies arī vairākās komandas koučinga programmās. Šobrīd Katrīna apgūst supervizora specialitāti MTÜ International Supervision and Coaching Institute 3 gadu programmā.

Katrīna ir ieguvusi Starptautiskās kouču federācijas profesionālās akreditācijas PCC (Professional Certified Coach) līmeni, kas apliecina vismaz 750 koučinga prakses stundu darbu.

Katrīnas klienti ir lielākie Latvijas uzņēmumi: Citadele banka, Swedbank, Altum, Accenture Latvijas filiāle, Circle K, Cytec, Pata, Evry, Schneider Electric, Latvijas Finieris, Tele2 Shared Service Centre, Tele2, Hansa Matrix, Valsts Kanceleja, Valsts Finanšu un līgumu aģentūra un citi.

Kad:

12.02.2018. 12:00 – 15:00
12.03.2018. 12:00 – 15:00
09.04.2018. 12:00 – 15:00
07.05.2018. 12:00 – 15:00
11.06.2018. 12:00 – 15:00

06.08.2018. 12:00 – 15:00
10.09.2018. 12:00 – 15:00
08.10.2018. 12:00 – 15:00
12.11.2018. 12:00 – 15:00
10.12.2018. 12:00 – 15:00

Kur:

Vidus ielā 11, Rīga, ieeja no Rūpniecības ielas puses, Katrīna Ošlejas privātprakse.

Samaksa:

Par dalību grupā, 1 sesija (3 h) 80 EUR + PVN

Pieteikties un noskaidrot jautājumus:

katrina@osleja.lv vai 29 177 686