Supervīzijas koučiem

Jebkuram koučam ir nepieciešamas regulāras supervīzijas, lai uzturētu prasmes profesijas prasībām atbilstošā līmenī un veidotu veselīgas attiecības ar klientiem.

Kas ir supervīzija koučiem:
• Supervīziju process ir regulāra ilgtermiņa sadarbība ar pieredzējušāku kolēģi vai kolēģu grupu. Tajā koučs dalās ar koučinga darba pieredzi, iesaistoties reflektīvā dialogā un kopīgā mācīšanās procesā.
• Supervīzijas procesā izmanto paša kouča pieredzi un refleksiju par prasmēm, kompetencēm (izmantojot Starptautiskās kouču federācijas (ICF) kompetences un ētikas kodeksu) un uzvedību.
• Supervīzijas ir droša un konfidenciāla vide, lai pētītu profesionālo pieredzi un atklātu neapzinātās uzvedības vai aizspriedumus, kas var kļūt par šķērsli veselīgai un auglīgai sadarbībai ar klientu.

Kā tas notiek:
Dalībnieki stingri konfidenciālos apstākļos dalās ar sarežģītām darba un personīgajām situācijām, analizē un reflektē par tām, gūst savstarpēju atbalstu un idejas risinājumiem. Process notiek strukturētā veidā.

Kāpēc:
Koučs sadarbībā ar klientu var pārnest savu pieredzi uz klientu un interpretēt viņa situāciju caur skatupunktu, kas traucē saglabāt neitrālu redzējumu un veselīgas attiecības. Tieši supervīzijas palīdz atpazīt šīs pārneses un uzturēt profesionālas attiecības. Tā ir arī iespēja koučiem mācīties no kolēģiem, daloties ar koučinga pieejām, paņēmieniem un pieredzi.

Formāts:
1 reizi mēnesī, 3h. 1.nodarbību cikls: 9 tikšanās reizes. Pēc tam dalībnieks var izlemt, vai vēlas turpināt savu dalību. Grupas lielums: līdz 8 dalībniekiem. Strikta konfidencialitāte. Grupas maksimālai efektivitātei nepieciešams 100% apmeklējums. Procesa ietvaros tiek analizēti konkrēti gadījumi no pašu kouču prakses. Katram dalībniekam garantēts laiks viņa situācijas izskatīšanai. Tas ir strukturēts un profesionāli moderēts process ar konkrētiem soļiem un rezultātu.

Kad:
Plkst. 15:00-18:00, ierašanās no 14:45

04.10.2018.
06.11.2018.
06.12.2018.
17.01.2019.
14.02.2019. 07.03.2019.
04.04.2019.
02.05.2019.
06.06.2019.

Kur:
Katrīna Ošlejas privātprakse. Vidus ielā 11, ieeja no Rūpniecības ielas puses.

Samaksa:
Par dalību grupā, 1 sesija, 3 h 80 EUR + PVN

Pieteikties un noskaidrot jautājumus: Reģistrācija un apmaksa līdz 26. septembrim, rakstot katrina@osleja.lv
Norādiet:
• Vārdu, uzvārdu
• Kontaktus
• Rekvizītus rēķinam
Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem: 29 177 686