Mācības vadītājiem

Vadu mācības jau vairāk nekā 15 gadu un specializējos tajās vadības tēmās, kas saistītas ar cilvēku vadību un attīstību. Uzskatu, ka efektīvākais veids, kā apgūt jaunas prasmes, ir likt tās lietā, eksperimentēt un izmēģināt, no kļūdām tiecoties uz izcilību. Nevar iemācīties peldēt no grāmatām, lekcijām un citu peldētāju vērošanas. Lai apgūtu šo prasmi, jāiekāpj baseinā un jāpavada tajā daudzas stundas, līdz varam gūt panākumus. Līdzīgi apgūstam jebkuras citas prasmes: arī deleģēšanu, citu attīstīšanu, iedvesmošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu un līderību.

Šobrīd vadītājs vairs nav tikai procesu un cilvēku darba organizētājs. Efektīva uzņēmuma vadītāji domā arī par darbinieku kompetenču attīstību, komandas spēju sadarboties, atklāti sazināties, sniegt tiešu un attīstošu atgriezenisko saiti, efektīvi risināt konfliktus un radīt spēcīgu komandas vīziju, lai motivētu un virzītu to uz mērķi. Mūsdienās mācības ietver ne tikai praktiskus seminārus: mācību process ir balstīts uz komandas un vadītāju novērtēšanas rezultātiem, apvienojot ar individuālu vai komandas koučingu, kā arī supervīzijas procesu un apgūto prasmju izmantošanu ikdienas darbā.

Mācību tēmas:

 • Atgriezeniskā saite kā vadības instruments
 • Līderis attīstības pārrunās
 • Situatīvais līderības modelis
 • Emocijas darba vietā
 • Konfliktu risināšana
 • Efektīva sapulču vadīšana
 • Autentiskā līderība
 • Vadītājs un darbinieku motivēšana
 • Koučings kā vadības instruments

Uzzināt par sadarbību

  Citi pakalpojumi