Vadītāju spēka grupas

Vadītāju spēka grupa apvieno līdzīga izmēra uzņēmumu vadītājus no dažādām nozarēm.

Dalībnieki konfidenciālos apstākļos stāsta par sarežģītām darba un personīgajām situācijām, analizē un reflektē tās, atbalsta cits citu un kopīgi meklē idejas risinājumiem.

Pieteikties

Dalība šādā grupā nodrošina iespēju apzināties savu situāciju un uzvedību tajā no jauna skatpunkta, ko palīdz atrast citu grupas dalībnieku refleksijas un atgriezeniskā saite. Kad grupas dalībnieks prezentē savu darba situāciju, kurā sastapies ar grūtībām, pārējie klausītāji neapzināti to attiecina uz sevi: reflektē par to, kā viņi justos, ko domātu, kā rīkotos un risinātu. Tādējādi ieguvējs ir ne tikai stāstītājs, bet arī pārējie dalībnieki. Savukārt grupas vadītājs palīdz strukturēt procesu un ievērot grupas noteikumus, piemēram, panākt, lai grupas dalībnieki nesniedz cits citam pamācības un padomus, bet gan analizē sevi līdzīgās situācijās. Grupas vadītājs arī plāno un organizē grupas darba struktūru, lai radītu vidi personiskām atklāsmēm un lai kopīgais darbs būtu vērtīgs.

Kam?

Uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem

Kāpēc?

Bieži vadītājs sastopas ar situācijām, kad nevar pārspriest savus izaicinājumus, rūpes, bažas vai bailes ar kolēģiem, darbiniekiem vai draugiem un ģimeni. Tādās situācijās vadītājam nepieciešams sarunbiedrs, kurš ir bijis līdzīgā situācijā, sastapies ar līdzīgiem izaicinājumiem, kurš palīdzētu ieraudzīt situāciju no cita skatpunkta un rosinātu idejas risinājumam.

Ko tas dod?
 • Iespēju dalīties ar vadītājiem, kas ir guvuši līdzīgu pieredzi, un uzklausīt viņu redzējumu par konkrēto situāciju, lai ieraudzītu to no citas perspektīvas.
 • Refleksiju un analīzi, savas pieredzes izzināšanu un pārvērtēšanu, kam parasti ikdienā nav laika.
 • Jaunas idejas, atklāsmes, izpratni, spriedumus un risinājumus.
 • Savu nostāju, rīcības un emocionālo reakciju izpratni, kā arī labāku izpratni par citiem.
 • Uzticēšanās un atklātības pieredzi.
 • Vadītāja personības izaugsmi.
Spēka grupas nav:
 • padomu došana
 • izglītojoši semināri
 • psihoterapija
 • atpūta
 • stihiska diskusija

Vadītāju spēka grupu formāts

 • Vienu reizi mēnesī, trīs stundas. Nodarbību ciklā ir 10 tikšanās reizes. Pēc tam dalībnieks var izlemt, vai vēlas turpināt piedalīties nākamajā nodarbību ciklā.
 • Grupas lielums: līdz deviņiem dalībniekiem. Grupas dalībnieki pārstāv nekonkurējošus uzņēmumus.
 • Strikta konfidencialitāte. Jauni dalībnieki tiek pieņemti tikai ar 100% visu pārējo dalībnieku piekrišanu.
 • Grupas maksimālai efektivitātei nepieciešams 100% apmeklējums.
 • Procesā tiek analizēti konkrēti gadījumi no pašu vadītāju pieredzes.
 • Katram dalībniekam garantēts laiks viņa situācijas izskatīšanai
 • Strukturēts un profesionāli moderēts process ar konkrētiem soļiem un rezultātu.

Uzzināt par sadarbību