Autentiskā līderība

Kas ir autentiskā līderība? Kā vadītājs to var sevī attīstīt? Atbildes meklē šajā video: