Autentiskas līderības četri elementi

Šis ir teksts žurnālā “Līdere”, kas balstīts manā runā forumā “Līdere 2018” par to, kādam jābūt autentiskam vadītājam.

  • Apzinos sevi, pazīstu sevi, zinu savas stiprās puses un trūkumus
  • Apzinos savas vērtības, līderības principus un ētiskās robežas
  • Attiecībās esmu tiešs un caurspīdīgs
  • Man piemīt līdzsvarota domāšana – spēju apšaubīt sevi un atzīt citu taisnību

Līderim nav definīcijas

Mūsdienās daudz tiek runāts gan par līderību, gan autentisko līderību. Šos jautājumus centusies izprast arī uzņēmēja Katrīna Ošleja. Tā kā pati dibinājusi un vadījusi vairākus uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas, viņa ne tikai meklējusi atbildes uz to, kādam jābūt izcilam līderim, bet arī izmēģinājusi to praksē. “Es arī pati gribēju būt izcila līdere,” atzīst Katrīna. Arī pētnieki mēģinājuši noskaidrot, kādi ir izcili līderi un kas viņiem visiem kopīgs. Secināts, ka sasniegumus un izcilību var sasniegt ļoti dažādi līderi — gan harismātiskie, gan pieticīgie. Tātad nav vienas skaidras atbildes uz jautājumu, kā uzvesties un kādai jābūt personībai, lai kļūtu par līderi. Autentiskums ir atbilstība cilvēka paša līderības ideālam, tāpēc balstās uz personisko dzīves stāstu un nav apgūstams tradicionālos treniņos.

Izzini sevi no sākuma līdz beigām

Autentiskās līderības pieeja:

  • Neparedz skaidras atbildes, kā ir pareizi vai nepareizi
  • Liek domāt pašam ar savu galvu
  • Liek nonākt kontaktā pašam ar sevi un iepazīt sevi – godīgi, neizliekoties par kaut ko vairāk, kā tu esi

Katrīna nosauc četras iezīmes, kas kopīgas visiem izciliem vadītājiem un kas raksturo autentisku līderi. Pirmkārt, autentisks līderis pazīst sevi un saprot, kur ir viņa stiprās puses un trūkumi. Lai labāk izprastu sevi — uz ko ir spējīgi, kas izdodas labāk un kas vēl jāattīsta —, vadītāji dažkārt lūdz atgriezenisko saiti  no saviem darbiniekiem un kolēģiem. Tas bieži vien ir ļoti grūti, tāpēc ka jebkuram ir nepatīkami dzirdēt kritiku un ne vienmēr var paļauties uz to, ka citi būs atklāti un patiesi savā atgriezeniskajā saitē. Papildus citu viedoklim ir vērts veltīt laiku arī pašanalīzei: “Tas, ko dara izcili līderi — viņi daudz reflektē par sevi, darbu un mijiedarbību ar citiem. Viņi atrod laiku domāt nevis skrien vāveres ritenī. Viņi atkāpjas no ikdienas, lai ieraudzītu lielo bildi,” apgalvo Katrīna. Viņa piebilst, ka izcili līderi atrod laiku domāt arī par to, kas viņi ir, kādi ir viņu trūkumi un kā atrast komandu, kas kompensē viņu vājās puses.

Ētiskās vērtības kā kompass lēmumu pieņemšanā

Vēl viena iezīme, kas kopīga visiem autentiskiem līderiem, ir spēja apzināties savas vērtības, līderības principus un ētiskās robežas. Katrīna norāda, ka šādi vadītāji paustos uzskatus īsteno savos darbos: “Diemžēl es bieži redzu vadītājus, kuri iet pie saviem darbiniekiem un saka, ka jābūt pieticīgiem, taupīgiem, bet tajā pašā laikā iekāpj savā perfektajā automašīnā un aizbrauc uz kādu gana dārgu restorānu.” Kad cilvēki pamana neatbilstību starp vārdiem un darbiem, vadītājs zaudē savu autoritāti, darbinieku cieņu un uzticēšanos.

Ir jādomā arī par ētiskajām robežām. Grūti ir tajos brīžos, kad ētiskās vērtības ierobežo rīcību. Katrīna atklāj, ka ikdienā mēdz būt situācijas, kad klienti pārbauda arī viņas ētiskās robežas, lūdzot realizēt dažādas, ne vienmēr ētiskas vēlmes. Lai varētu noturēt savas ētiskās robežas, ir jāiemācās pateikt nē arī tad, kad tas var nozīmēt zaudētu klientu.

Tiešums ar līdzjūtību

Trešā iezīme, kas raksturīga autentiskam līderim, ir tiešums un caurspīdība attiecībās. Katrīna, balstoties uz pašas pieredzi, saka — reizēm ir grūti darbiniekam sniegt negatīvu atgriezenisko saiti. Mūs attur bailes ievainot otru. Autentiski līderi spēj sniegt patiesu atgriezenisko saiti ar empātiju un rūpēm par cilvēku, vienlaicīgi iezīmējot skaidras robežas. Šī izcilo līderu prasme ietver arī spēju apzināties, izprast un vadīt savas un citu cilvēku emocijas.

Spēja apšaubīt sevi un atzīt citu taisnību

Tikpat svarīga kā atklātība pret darbiniekiem ir prasme līdzsvaroti domāt. Katrīna norāda, ka labi vadītāji aizstāv savus uzskatus, bet arī saprot, ka paši var kļūdīties, uzskati var novecot vai kļūt neatbilstoši jaunās situācijas prasībām. Viņi spēj uzklausīt un izprast pretējās puses viedokli, pieļaujot, ka arī citiem var būt taisnība. “Tam nepieciešams kardināls godīgums pret sevi un atvērtība pret citādo, jo atteikties no sava redzējuma un viedokļa nozīmē nolikt savu ego malā augstāka labuma vārdā,” uzsver Katrīna.

Iespēja, kā iepazīt sevi tuvāk

Atklāt savas vērtības — tas nav izaicinājums tikai vadītājiem vien. Ikdienā mēs nedomājam par savām vērtībām un sarunās pieminam tikai deklarētās, sociāli vēlamās vērtības, kuras bieži vien nebūt nav patiesās vērtības, kas izpaužas ikdienas uzvedībā un attiecībās. Lai svarīgos dzīves pagrieziena brīžos pieņemtu lēmumus ir svarīgi zināt, kādas ir manas vērtības – nevis deklarētās, bet patiesās, kas atspoguļojas mūsu dzīves gājumā. Lai to noskaidrotu, Katrīna iesaka uzzīmēt savu dzīves līniju, ietverot gan dzīves augstākos punktus, gan atzīmējot kritumus. Atzīmējot savas dzīves augstākos un zemākos punktus, vajadzētu padomāt, kuras vērtības šajos dzīves brīžos ir vai nav izdevies īstenot, par kādām vērtībām konkrētajā dzīves notikumā ir stāsts.