Vadītāju spēka grupas

Vadītāju spēka grupa jeb supervīzijas grupa apvieno vadītājus no dažādām nozarēm, lai konfidenciālos apstākļos dalītos ar sarežģītām darba un personīgām situācijām, analizētu un reflektētu par tām, gūstot savstarpēju atbalstu un idejas risinājumiem.

Pasteidzies, pieteikšanās noslēdzas 22. septembrī!

Grupas vada

Katrīna Ošleja ir supervizors, līderības trenere, vadības koučs, KBT psihoterapijas speciāliste, kā arī uzņēmēja ar 20 gadu pieredzi. Viņa strādā ar daudziem Latvijas lielākajiem uzņēmumiem – gan individuāli ar vadītājiem, gan komandām, gan uzņēmēju grupām. Katrīna ir ieguvusi Maģistra grādu organizāciju psiholoģijā un Maģistra grādu filozofijā. Viņas viedoklis par personāla vadības un darba tirgus jautājumiem ir augstu novērtēts un bieži tiek atspoguļots medijos.

Ieguvumi

Formāts

Tikšanās 1 reizi mēnesī uz 3 stundām. Viens nodarbību cikls: 10 tikšanās reizes. Pēc tam dalībnieks var izlemt, vai vēlas turpināt savu dalību nākamajā sezonā. Grupas lielums: līdz 8 dalībniekiem. Grupas dalībnieki tiek īpaši atlasīti, lai tie nepārstāvētu konkurējošus uzņēmumus. Strikta konfidencialitāte. Grupas maksimālai efektivitātei vēlams 100% apmeklējums visās 10 tikšanās reizēs. Strukturēts un profesionāli moderēts process ar konkrētiem soļiem un rezultātu.

Kur

Āgenskalna tirgus, telpa “Jauniešu stacija”,
2. stāvā pie sveču veikala

Samaksa

Par 1 reizes dalību grupā: 200 EUR + PVN
Iespējams maksāt par vairākām sesijām uzreiz.

Izvēlies piemērotāko grupu

Kam

Organizāciju visu līmeņu vadītājiem, kuri vēlas pieredzēt drošu un reflektējošu vidi, lai vadītāju grupā izskatītu dažādus darba gadījumus. Šie gadījumi parasti ir saistīti ar dažādām darba situācijām, vadot savu komandu, sadarbojoties ar citām struktūrvienībām, kā arī attiecībās ar vadību un attiecībās ar sevi. Ja piedzīvo izdegšanu, ir sajūta, ka darbam nav jēgas, nezini, kā motivēt kolēģus, kā risināt konfliktus un pieņemt sarežģītus lēmumus, šī grupa būs tieši tev!

Kāpēc

Bieži vien vadītājs sastopas ar situāciju, kad nevar dalīties ar saviem izaicinājumiem, rūpēm, bažām vai pat bailēm ar kolēģiem, padotajiem vai draugiem un ģimeni. Viņi jūtas vientuļi un meklē sarunas partneri, kurš sastapies ar līdzīgiem izaicinājumiem un palīdzētu ieraudzīt situāciju jaunā gaismā. Šādās sarunās parasti rodas idejas iespējamajiem risinājumam.

Kad

20.09.2023.
11.10.2023.
08.11.2023.
06.12.2023.
10.01.2024.
07.02.2024.
06.03.2024.
03.04.2024.
08.05.2024.
29.05.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Personāla vadības un attīstības vadītājiem un profesionāļiem. Arī tiem profesionāļiem šajā jomā, kuriem, iespējams, nav pakļauto darbinieku, bet jāvada procesi un projekti, iesaistot organizācijas dažādu funkciju vadītājus un darbiniekus.

Kāpēc

Bieži vien personāla vadības profesionāļi ir pa vidu starp divām organizācijas pusēm – vadītājiem un darbiniekiem. Katras puses vajadzības un pieprasījums mēdz kardināli atšķirties. Dažkārt rodas situācijas, kad nevar dalīties ar saviem izaicinājumiem, rūpēm, bažām vai bailēm ar kolēģiem, padotajiem vai draugiem un ģimeni. Tad šī grupa būs droša vide, kur iegūt idejas un risinājumus no citiem personāla vadības profesionāļiem un arī kolēģu atbalstu.

Kad

11.09.2023.
09.10.2023.
06.11.2023.
11.12.2023.
08.01.2024.
05.02.2024.
04.03.2024.
25.03.2024.
29.04.2024.
27.05.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Jaunajiem vadītājiem, kuri nupat sākuši darbu šajā lomā. Iespējams, nejūties pārliecināts par sevi, meklē atbalstu un padomu dažādās vadības situācijās. Ne vienmēr pieredzējušiem kolēģiem organizācijā ir laiks un vēlme iesaistīties. Turklāt nav nemaz tik viegli atzīt citiem, ka nezini, kā risināt dažādas situācijas. Un tas ir normāli.

Kāpēc

Bieži par jaunajiem vadītājiem kļūst labākie speciālisti. Vadība sagaida no viņiem tikpat spīdošu sniegumu, kā agrāk, taču tai nav laika palīdzēt uzsākt darba gaitas jaunajā statusā. Līdz ar to jaunie nezina, kā iemantot autoritāti bijušo kolēģu acīs un panākt darba rezultātu, kā sniegt atgriezenisko saiti un risināt konfliktus. Vēlmē sevi pierādīt viņi bieži izdeg un ne reti aiziet no organizācijas vai vadītāja lomas. Šajā grupā mēs fokusēsimies uz visu, kas nepieciešams jaunajam līderim, lai iegūtu cieņu un novērtējumu organizācijā, lai vairotu savus resursus un izaugtu savā līderībā.

Grupas dalībnieki paši definēs sev aktuālas vadības tēmas. Katrā tikšanās reizē apskatīsim vienu tēmu un analizēsim konkrētas darba situācijas tēmas kontekstā, reflektējot un meklējot risinājumus. Populārākās tēmas šādās grupās ir:

 • darbinieku motivēšana;
 • atgriezeniskā saite;
 • konflikti;
 • izdegšana un robežu noteikšana;
 • deleģēšana;
 • mērķi un to atsekošana.

Kad

21.09.2023.
19.10.2023.
23.11.2023.
14.12.2023.
18.01.2024.
15.02.2024.
21.03.2024.
11.04.2024.
16.05.2024.
06.06.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Vadītājiem, kuri vēlas padziļināti pētīt un izkopt savu līderības pieeju.

Kāpēc

Daudzi nobrieduši vadītāji diezgan veiksmīgi tiek galā ar ikdienas vadības situācijām, tomēr arī viņi vēlas turpināt savu attīstības ceļu un apzināti izkopt savu līderības pieeju. Tāpēc šajā grupā katrā tikšanās reizē fokusēsimies uz kādu no līderības tēmām vai aspektiem.

Grupas dalībnieki paši definēs sev aktuālas vadības tēmas. Katrā tikšanās reizē mēs apskatīsim vienu tēmu un analizēsim konkrētas darba situācijas tēmas kontekstā, reflektējot un meklējot risinājumus. Populārākās tēmas šādās grupās ir:

 • mana komanda;
 • lēmumu pieņemšana;
 • konflikti;
 • vērtības, organizācijas kultūra;
 • motivācija;
 • mērķi;
 • robežas;
 • stress un izdegšana;
 • paaudžu atšķirības.

Kad

25.09.2023.
30.10.2023.
27.11.2023.
12.12.2023.
15.01.2024.
12.02.2024.
18.03.2024.
08.04.2024.
13.05.2024.
03.06.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Tiem, kuri izvirzījuši sev ambiciozus mērķus. Tiem, kuri grib ieviest savā dzīvē, komandā vai uzņēmumā noturīgas pārmaiņas, tāpēc ir nepieciešama atbalstoša vide, kas uztur mērķu un pārmaiņu discpilīnu, palīdz pārvarēt šķēršļus un radīt risinājumus, kad ceļš uz mērķi nonāk strupceļā. Šī grupa būs piemērota arī tiem, kuri vēlas mainīt darbu vai pārtraukt savu izdegšanas uzvedību darba vietā, un tiem, kuri vairākkārt ir mēģinājuši uzsākt jaunu uzvedību, bet “iekrīt” atpakaļ vecajos paradumos. Pievienojies grupai arī, ja gribi savā organizācijā ieviest jaunu pārvaldības sistēmu, procesu vai iedzīvināt jaunas vērtības, bet paredzi, ka būs daudz šķēršļu un pretestības.

Kāpēc

Izvirzīt mērķus ir viegli, bet ir tik grūti turēties pie jaunās uzvedības ilgtermiņā! Bieži ambiciozi mērķi komandā vai organizācijā nozīmē nozīmīgas pārmaiņas arī citiem. Reizēm citi izrāda pretestību, nezina, kā sasniegt jauno mērķi vai baidās no pārmaiņu sekām. Šajā grupā apskatīsim katra dalībnieka pārmaiņu procesu, gan atbalstot, gan izaicinot viens otru.

Katrā tikšanās reizē izskatīsim katrs savu gadījumu caur dažādiem pārmaiņu aspektiem, kas ietvers arī šādas tēmas:

 • mans/ komandas/ organizācijas mērķis vai vīzija un progresa mērījumi;
 • ietekmes, resursi un riski;
 • ieviešanas plāns un šķēršļu pārvarēšana;
 • adaptēšanās un tas, ko varu mācīties;
 • individuālais un organizācijas līmenis;
 • ietekme, motivēšana un citu iesaiste.

Kad

27.09.2023.
01.11.2023.
22.11.2023.
13.12.2023.
17.01.2024.
21.02.2024.
20.03.2024.
10.04.2024.
15.05.2024.
05.06.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Sievietēm, kuras attīsta savu karjeru un vada komandas organizācijās, kur dominē vīrieši. Arī tām sievietēm, kuras vēlas pieredzēt citu sieviešu solidāro atbalstu vadības darba situācijās.

Kāpēc

Sievietes – vadītājas, tāpat kā vīrieši – vadītāji, bieži sastopas ar situāciju, kad nevar dalīties ar saviem izaicinājumiem, rūpēm, bažām vai pat bailēm ar kolēģiem, padotajiem vai draugiem un ģimeni. Papildus tam, lai veiksmīgi attīstītu savu karjeru, viņām nākas ieguldīt dubultu spēku, lai pārliecinātu vadību par savu kā vadītājas vērtību. Viņas jūtas vientuļas un meklē sarunas partneri, kurš sastapies ar līdzīgiem izaicinājumiem, lai palīdzētu ieraudzīt situāciju jaunā gaismā un rosinātu idejas risinājumam.

Pētīsim to, kāpēc sievietes reizēm karjerā nevirzās tik veiksmīgi, kā vīrieši, un ko no tā varam mācīties, lai sevi stiprinātu savā attīstībā:

 • kā es runāju par saviem sasniegumiem;
 • kā pārstāt būt ekspertei un kļūt par vadītāju;
 • kā es veidoju un pozitīvā veidā izmantoju attiecības darbā;
 • vai esmu iekritusi perfekcionisma slazdā;
 • mana vēlme pakalpot un apkalpot.

Kad

14.09.2023.
12.10.2023.
09.11.2023.
07.12.2023.
11.01.2024.
08.02.2024.
07.03.2024.
04.04.2024.
09.05.2024.
30.05.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Kam

Organizāciju un uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem, kuri meklē drošu un konfidenciālu vidi, lai vadītāju grupā reflektētu par saviem vadības darba izaicinājumiem. Šie izaicinājumi parasti ir saistīti ar dažādām darba situācijām, vadot savu komandu, strādājot ar biznesa ieinteresētajām pusēm (stakeholders), akcionāriem, veidojot stratēģiju un ieviešot nozīmīgas organizācijas pārmaiņas. Nereti tieši attiecības ar sevi, savu motivāciju, vērtībām un pārliecībām izrādās nozīmīgākais izaicinājums. Ļoti bieži augstākā līmeņa vadītāji strādā uz izdegšanas robežas. Ja tā ir arī tava pieredze un meklē veidus, kā atgūt spēkus, saglabājot motivāciju un darba spējas, šī grupa būs tieši tev!

Kāpēc

Augstākā līmeņa vadītāji pieredz nozīmīgu spiedienu un gaidas no visām biznesā iesaistītajā pusēm – gan no darbiniekiem un akcionāriem, gan no sadarbības partneriem, piegādātājiem, klientiem un valsts institūcijām. Visi gaida izcilību, spīdošus rezultātus un augstu profesionalitāti. Vienlaicīgi vadītājs arī ir tikai cilvēks ar nogurumu, šaubām, neziņu un bažām. Arī viņu piemeklē zemas motivācijas brīži, dusmas un bezspēcība. Tieši augstākā līmeņa vadītāji visbiežāk izjūt savu vientulību, jo viņiem ar šo visu ir jātiek galā vieniem. Tieši tādēļ šādas grupas vadītāji novērtē kā iespēju gūt idejas, risinājumus, kā arī pārņemt labas pieredzes un gūt atbalstu.

Kad

26.09.2023.
31.10.2023.
21.11.2023.
19.12.2023.
16.01.2024.
13.02.2024.
19.03.2024.
09.04.2024.
14.05.2024.
04.06.2024.

Tikšanās laiks ir no plkst. 15.00 – 18.00, ierašanās no plkst. 14.45.

Esošie klienti

Reģistrācija

Katrs pieteikums tiks izvērtēts individuāli, tālākā informācija tiks nosūtīta e-pastā.

Pieteikšanās termiņš ir 18. augusts.

  Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem! Tālrunis papildus informācijai 29 177 686

  Dalībnieku atsauksmes

  • Imants Zudāns

   Izpilddirektors, Molport

   Piedaloties CEO supervīzijas grupā, ko vadīja Katrīna, es biju pārsteigts par to, cik līdzīgas problēmas mēs visi sastopam, neraugoties uz atšķirīgām nozarēm un uzņēmumu lielumu. Katrīna piemēroja dažādas metodes, kas palīdzēja mums iztirzāt aktuālās tēmas. Viņas unikālais skatījums uz problēmām deva diskusijām papildu vērtību. Man bija īpaši vērtīgi mācīties no Katrīnas, kā izvēlēties piemērotu diskusijas formātu atbilstoši tēmai – šī prasme nāks par labu efektīvākai diskusiju vadīšanai manā uzņēmumā.

   Mani patīkami pārsteidza, kā Katrīna iedziļinās problēmās, identificējot ne tikai simptomus, bet arī pašus cēloņus. Gan viņa, gan pārējie dalībnieki bija ļoti profesionāli.

   Kā CEO bez iepriekšējas līdzīga darba pieredzes, man bija ļoti noderīgi piedalīties grupā, jo lielākā daļa dalībnieku bija no lielākiem uzņēmumiem. Tas ļāva man iegūt ieskatu lielāku uzņēmumu vadībā un uzzināt, ar kādiem jautājumiem saskaras to vadītāji.

   Šī pieredze bija ārkārtīgi vērtīga, un es noteikti ieteiktu šo programmu citiem CEO, kas vēlas paplašināt savas perspektīvas un uzlabot vadības prasmes.

  • Kristīne Grapmane

   Izpilddirektore, Stenders

   Varu ieteikt citiem. Divas iepriekšējās vadītāju grupu supervīziju sezonas man bija ļoti vērtīgas pašattīstībā – gan kā vadītājai, gan personīgi. Paldies par to! Viena no prasmēm, ko attīstīju sevī, bija spēja klausīties un dzirdēt, saprast vs pozīcijai: uztvert kā pārmetumu un jau domāt kā argumentēt.

  • Laura Pļavniece

   Personāla vadītāja, TV3 Group

   Būt daļai no vadības supervīzijas sesijām ar citiem augstākā līmeņa vadītājiem un biznesa īpašniekiem ir bijis izcilas pieredzes pilna. Šī pieredze deva iespēju plašāk paskatīties uz situācijām, kas saistītas ar darbu. Dažādo perspektīvu iegūšana un plašāka skatupunkta attīstīšana ir tas, ko novērtēju un kas ir veicinājis manu personīgo un profesionālo izaugsmi. Noteikti ir jāuzteic Katrīnas radītā drošā vide, viņas profesionalitāte, kas nodrošināja, ka katra sesija bija ar pievienoto vērtību. No visas sirds iesaku šo kursu visiem, kas vēlas paplašināt vadības prasmes un iegūt plašāku skatījumu uz situācijām, ar kurām sakaramies katru dienu kā vadītāji.

  • Dace Krapāne

   Darba drošības nodaļas vadītāja, Putnu fabrika Ķekava

   Tā ir brīnišķīga iespēja savu personību, profesionalitāti un ikdienas izaicinājumus “piezūmot” un izpētīt tuvplānā. Turklāt – caur dažādām pieredzēm. Katrīna tik precīzi spēj formulēt esenci, kas ne vienmēr pašam ir tīkama, bet vērtīga gan. Šīs sesijas pieredzēju kā “mazos svētkus” – iedvesmojoši un motivējoši! Kopā gūtas jaunas atziņas un instrumenti darba un privātai ikdienai! Paldies!

  • Mārtiņš Štrauss

   Uzņēmējs, LIMENI.LV

   Mums apkārt ir kolēģi, draugi, paziņas ar dažādiem raksturiem un komunikācijas prasmēm. Sarunā ikviens vārds ir saistīts ar mūsu domām, emocijām un uzvedību. Tas tūkstoškārt pierāda ikviena vārda spēku un neiedomājamu ietekmi. Atceros vienu nodarbību kurā aplīmējām dalībnieci ar vārdiem, kā mēs viņu redzam – viņa bija pārsteigta par rezultātu! Mēdz pat teikt, ka vārdi ir dzīvi, tie spēj augt, mainīties un ietekmēt pasauli daudz dažādos veidos. Paldies Katrīnai, viņa manā ābecē ir kā satura rādītājs. Iesaku! Lai viss līmenī!

  • Līga Merwina

   Vadošā partnere, ZAB Ellex Kļaviņš

   Dalība Katrīnas līderības grupās man primāri dod divas lietas – 1) iespēju veltīt konkrētu laika nogriezni reflektējot par situācijām, uz kurām ikdienā nesanāk paskatīties plašākā perspektīvā, it kā atkāpjoties soli atpakaļ, un 2) iespēju nepastarpināti dzirdēt citu vadītāju pieredzi, jo beigu beigās, lai arī pārstāvam dažādas industrijas, tomēr izaicinājumi visiem ir ļoti līdzīgi.