Žurnāls “IR Nauda”: Prasme uzklausīt

“Klausīšanās ir pamatu pamats biznesa komunikācijā. Tā uzlabo produktivitāti, paaugstina sarunas partnera pārliecību par sevi, samazina pārpratumus un kļūdas. Tas palīdz veidot attiecības un uzlabo reputāciju.” Vairāk par prasmi klausīties žurnāla “Ir Nauda” 2018. gada oktobra/novembra numurā.